Analiza in dokumenti

Mapiranje lokalnih kreativnih biznisov v Sloveniji in na Hrvaškem

Cilj analize je zagotoviti Univerzi na Primorskem – Znanstveno-raziskovalnemu središču relevantne podatke o stanju na področju lokalnih kreativnih biznisov v Sloveniji za namen projekta »Creative Start UP«.

Namen projekta je razviti globalno konkurenčnost kreativnega podjetništva v slovensko-hrvaškem obmejnem področju. Specifični čezmejni cilj je kreirati in implementirati skupni čezmejni sistem upravljanja in delitve resursov kreativnih podjetnikov začetnikov v slabšem položaju s ciljem povečati njihovo globalno konkurenčnost na slovensko-hrvaškem in drugih tržiščih EU, kar se bo doseglo z uresničenjem naslednjih podciljev:

  • Ozavestiti vrednosti sektorja in prikazati vrednosti sektorja kreativnih industrij
  • Educirati in informirati ciljane skupine, kako povečati konkurenčnost z upoštevanjem aktualnih znanstvenih in tehnoloških trendov
  • Zgraditi partnerstva skozi kreiranje skupne strategije razvoja sektorja kreativnih industrij v slovensko-hrvaškem obmejnem področju, pa tudi na tržiščih EU
  • Promovirati proizvode in storitve ciljanih skupin, pa tudi rezultate projekta

MAPA Slovenija (1,1 MB)
MAPA Hrvatska (1,7 BB)

Strategija za razvoj kreativnih industrij na čezmejnem področju

Kreativne in kulturne industrije (KKI) so en najhitreje rastočih sektorjev na svetu, z letnimi stopnjami rasti, ki znašajo med 5 in 20 odstotkov (FORA, 2010). Zaradi svojega obsega in hitre rasti so v zadnjih dveh desetletjih KKI zbudile tudi veliko zanimanja med oblikovalci politik na nacionalnih, regionalnih in mednarodnih ravneh, in sicer tako pri tistih, ki se ukvarjajo z urbanim planiranjem, regionalnim razvojem, trgom dela, izobraževanjem kot v zadnjem času tudi pri tistih, ki se ukvarjajo z inovacijskimi politikami (European Competitiveness Report, 2010). Rast KKI je podprta z več trendi, ki delujejo v prid KKI (glej FORA, 2010; UNCTAD, 2010; European Competitiveness Report, 2010):

1. Skrajševanje delovnega časa, izboljšanje izobrazbe ter rastoči prihodki, so se odrazili v strmem naraščanju povpraševanja po proizvodih in storitvah, ki ponujajo unikatna doživetja, kar predstavlja veliko priložnost za kreativne industrije. Najbolj očitne koristi iz omenjenega trenda imajo področja kot so film, glasba, uprizarjajoče umetnosti ter proizvodi povezani z življenjskim stilom.

2. Razvoj novih tehnologij (posebej IKT inovacije), ki je imel zelo velik vpliv na mnogo področij KKI ter je prispeval k hitri rasti predvsem programskih (software) in multimedijskih storitev. IKT in internet odpirajo nove možnosti za distribucijo, ponujajo potrošnikom več izbire ter omogočajo učinkovitejše proizvodne procese, hkrati pa so sprožili proces korenitega prestrukturiranja tradicionalnega založništva in medijev.

3. Svetovna rast v turizmu in s tem dodatno povečanje povpraševanja po kreativnih proizvodih in kulturnih storitvah na turističnem trgu.

Strategija cezmejnega razvoja (PDF format, 1 MB)

Startup – Kako spodbuditi kreativni biznis

Naš cilj je, da s majhnim vodičem Startup – Kako spodbuditi kreativni biznis posameznike spodbudimo h kon­templaciji o scenarijih svoje prihod­nosti, v kateri svoj kreativni potencial, veščine, talent in strast uporabijo kot orodje za samozaposlitev skozi proiz­vodnjo in ekspolatacijo intelektualne lastnine.

Vodič slovenska PDF (0,7 MB)

I-ARTS KURIKULUM PROJEKTA CREATIVE STARTUP

Predlagani kurikulum pripravljeni Akademija uporabnih umetnosti univerze na Reki, Fakulteta za dizajn, Ljubljana i Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Koper.
Interdisciplinarna študijska smer Kreativne industrije je zastavljena na način, da omogoča ustvarjanje inovacij in dodajanje znatne vrednosti obstoječim produktom, podjetjem pa, da oblikovanje učinkovito uporabijo za inovacije.

Preuzmite: iArts kurikulum HR (PDF format, 0,5 MB)