Aktivnosti

ANALIZA TRENUTNEGA STANJA IN IZDELAVA STRATEŠKIH DOKUMENTOV

 • Izdelava SWOT analize sektorja kreativnih industrij na projektnem področju
 • Izdelava dveh map lokalnih kreativnih biznisov, ena za Hrvaško, druga za Slovenijo
 • Izdelava skupne dvojezične strategije za razvoj kreativnih industrij na čezmejnem področju
 • Izdelava predloga kurikuluma I-Arts (Interdisciplinary Arts)

EDUKACIJSKE AKTIVNOSTI

 • Izdelava programa usposabljanja in smernice
 • Izvedba motivacijskih seminarjev za ciljno skupino (kreativne podjetnike začetnike in podjetnike v razvoju). Izvedeni bodo trije takšni seminarji, en bo potekal v Sloveniji, dva na Hrvaškem
 • Izvedba edukacijskih delavnic. Skupno jih bo 18, od tega deset na Hrvaškem,  osem pa v Sloveniji
 • Izdelava baze podatkov potencialnih mentorjev
 • Izvedba delavnice za predstavitev kandidatov za mentorje
 • Mentorsko delo s posamezniki, skupno bo organiziranih 16 srečanj, po osem v vsaki državi
 • Izdelava poslovnih načrtov v sodelovanju z mentorji. Pričakovano je deset takšnih načrtov, po pet za vsako državo
 • Ekskurzije v Ljubljano in Gradec za ciljne skupine in projektne partnerje.

VZPOSTAVITEV ČEZMEJNEGA OMREŽEVANJA KREATIVNIH INDUSTRIJ

 • Izdelava dvojezične spletne strani projekta za čezmejno omreževanje kreativnih industrij
 • Organizacija dveh čezmejnih kreativnih sejmov, po en v vsaki državi
 • Izvedba mednarodne konference Kreativni forum na Hrvaškem

KOMUNIKACIJA IN INFORMIRANJE

 • Izvedba mednarodnega javnega predstavitvenega dogodka na Hrvaškem
 • Izdelava in tisk hrvaškega vodiča Shop creative
 • Izdelava dvojezičnega promocijskega filma
 • Kontinuirane konference za medije
 • Izdelava in tiskanje 500 vodičev o zagonu kreativnega biznisa v hrvaškem in 500 v slovenskem jeziku