Edukacija

Osposobljavanje poduzetnika kreativaca početnika se planira organizacijom edukativnih radionica i studijskih posjeta s ciljem podizanja kapaciteta sektora pod vodstvom Visoke škole za dizajn uz sudjelovanje svih partnera. Edukacijom se kreativcima u tri faze pomaže u pokretanju vlastite tvrtke, planiranju i pozicioniranju na tržištu, a sve kao potpora razvoju poduzetništva.

MOTIVACIJSKI SEMINAR

Prva faza je održavanje nekoliko motivacijskih seminara za kreativce na kojima će se upoznati s mogućim preprekama u pokretanju poslovanja, ali i načinima kako ih zaobići ili amortizirati na najefikasniji način.

RADIONICE

U ovoj fazi edukacije održat će se brojne radionice za kreativce na kojima će naučiti kako pokrenuti poslovanje i nakon toga uspješno upravljati malom/srednjom tvrtkom. Planirano je 18 radionica za 150 sudionika i jedna radionica na kojoj će se predstaviti kandidati za mentore kao prijelazni korak u sljedeću fazu edukacije: rad s mentorom na pokretanju tvrtke.

RAD S MENTORIMA

Nakon upoznavanja s potencijalnim poteškoćama u pokretanju i upravljanju vlastitom tvrtkom, kreativci iz baze podataka mentora mogu pronaći odgovarajućeg mentora s kojim će nastaviti raditi na planu razvoja tvrtke. Mentori će nakon objavljenog poziva i prikupljenih prijava biti odabrani te će zajednički s polaznikom/polaznicima edukacije razvijati poslovni plan tvrtke. Na kraju razdoblja mentoriranja svi će kreativci i njihovi mentori sudjelovati na jednodnevnoj prezentaciji o rezultatima zajedničkog rada.

BAZA MENTORA

Vanja Cuculić (Hrvatska)

Područje djelovanja/zanimanja: grafički dizajn

Vanja Cuculić rođen je u Rijeci 02.12.1977. Nakon završene gimnazije upisuje Studij Dizajna 1996. u Zagrebu. 2000. po diplomi radi radi kao dizajner, a ubrzo i kao art direktor u marketinškoj agenciji BBDO Zagreb. 2002. suosnivač je dizajn studia Clinica. Od 2004. do 2007. radi kao asistent na Studiju Dizajna na glavnom kolegiju Projektiranje. 2005. pokreće Studio Cuculić. Od 2006. Stalni je suradnik kazališta Gavella. Studio sudjeluje kao dio kreativnog klastera (uz tvrtke Muze i Revolucija) na mnogobrojnim projektima iz područja dizajna kulturno – turističkih destinacija i njihovih atrakcija. Neki od projekata su: Ogulin, zavičaj bajke, Ogulinski festival bajke, Ivanina kuća bajke Plitvičke doline, Ekomuzej čipke i čipkarstva u Lepoglavi, Zavičajni muzej poreštine, Kuća maslinovog ulja Tar – Vabriga, Kuća tartufa u Buzetu, Kuća A.G.Matoša u Tovarniku. Projekt vizualnog identiteta Ogulina, zavičaja bajke nagrađen je 2007. godine europskom nagradom za dizajn Red Dot. Osim navedene nagrade Vanja Cuculić je dobitnik još sedam Red Dota. Neka od ostalih priznanja su: Identity Best of the Best, Summit Creative Award, BIO, HOW, International Poster Biennale Teheran, International Theatre Poster Biennale Rzeszow, European Design Award, Magdalena, Zgraf , Biennale kazališnog plakata u Varaždinu). Radovi su mu publicirani u većini renomiranih časopisa za grafički dizajn (Print, Graphis, Novum, Kak…). Kao mentor je vodio dvije međunarodne radionice u Moskvi u sklopu fesivala HiBrand 2008. Vodio je radionicu za studente u Varaždinu (Sudij dizajna na Špancir festu 2012.) i u Beogradu (Univerzalni vojnik 2013.)

Kontakt:
vanja@studio-cuculic.hr
http://www.studio-cuculic.hr/

Svjetlana Despot (Hrvatska)

Područje djelovanja/zanimanja: produkt dizajn

Studirala na građevinskom fakultetu u Rijeci, pohađala privatnu školu dizajna interijera pri arhitektonskom fakultetu u Beogradu . Odlazi na usavršavanje -Chelsea College of Art and Design u Londonu . 1992 godine osniva DataDecor dizajn centar u kojem radi kao kreativni direktor, koji se od svojih početaka bavi dizajniranjem i proizvodnjom uporabnih predmeta. Uz DataDecor osniva zasebni dizajn studio Svjetlana Despot & CO koji se bavi dizajnom interijera i produkt dizajnom. Član je Hrvatskog Društva Dizajnera (is a member of Croatian Designers Association) . Dizajner je i vlasnik branda Data by Despot . Dobitnica internacionalnih i domaćih nagrada. Njeni proizvodi se nalaze u mnogim respektabilnim objektima i muzejima . Autor je mnogih izložbi i postava. Razvila je niz unikatnih proizvoda za poznatog kupca do proizvoda koje hrvatska industrija serijski proizvodi. Projektirala mnoštvo privatnih i poslovnih prostora. Sudjelovala na mnogim izložbama i sajmovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Kao mentor vodi radionicu Start Up Inkubator Rijeka

Kontakt:
info@data.com.hr
http://databydespot.com/

Ana Jergović (Hrvatska)

Područje djelovanja/zanimanja: marketing

Završila je Filozofski fakultet društvenih znanosti u Zagrebu te magistrirala na COTRUGLI Business School (Executive Master of Business Administration (MBA). Suosnivač je i izvršni direktor kreativne agencije IDEOTEKA u Zagrebu, za razvoj marketinga i brendiranje proizvoda, a bavi se kreiranjem marketinških kampanja te pruža edukaciju na polju marketinga (komunikacijske i prezentacijske vještine, brendiranje, organizaciju javno/prezentacijskih događaja, i odnose s javnošću), potiče razvoj Startup scene u regiji, te uspostavlja poslovne odnose između medija i klijenata.

Radi kao mentorica u Startup inkubatoru Rijeka, članica je NMSBA (Neuromarketing Science and Business Association), te sudjeluje kao organizator u planiranju i financiranju ljetne škole Auslandsgesellschaft Sachsen‐Anhalt, Magdeburg, Njemačka.

Kontakt:
ana.jergovich@gmail.com
http://ideoteka.com/

Matija Raos (Hrvatska)

Nakon ambicioznih studentskih projekata na Studiju dizajna do Momentuma (McCann), velike agencije u kojoj je radio kao transdisciplinarni kreativni direktor, pa sve do freelance angažmana i samoiniciranih projekata, suradnja i sinergija za Matiju Raosa od uvijek je bila najvrjedniji dio posla. Iskustvo smišljanja, realizacije i upravljanja kreativnim procesima za neke od najvećih brendova unutra korporativnog okruženja te vanjske suradnjama s velikim brojem individualaca, organizacija i tvrtki zainteresirale su ga za coworking. Umrežen je sa mnogim inozemnim ekspertima te je tako stekao praksu kroz suorganizaciju i facilitaciju preko 30 tematskih pop-up coworking događanja u Hrvatskoj te preko 40 gostovanja u Hrvatskoj i Europi.

Pokrenuo je inicijativu Coworking Croatia i time razvio snažan unutarnji poziv (i odgovornost) za razvoj lokalnog freelance pokreta u kojem coworking vrijednosti (suradnja, otvorenost, pristupačnost, zajedništvo i održivost) igraju ključnu ulogu. Ambasador je iIspred HDNP-a Freelancers Europe pokreta, Europske Coworking konferencije, Alpe Adria Coworking mreže i Copass platforme.

Kontakt:
matija.raos@coworking.hr
http://bit.ly/MatijaRaos
www.hdnp.hr
www.coworking.hr

Sebastjan Rosa (Slovenija)

Područje djelovanja/zanimanja: izvori financiranja, savjetovanje poduzetnika pri uključivanju u programe Europske unije

Nakon završenog studija na Sveučilištu u Ljubljani, Sebastjan Rosa zaposlio se 2004. u poduzeću Keting d.o.o. u Ajdovščini kao voditelj PHARE projekta »Craft Centre for Restoration«. Na UP ZRS zaposlen je od 2006. kao stručni suradnik, savjetnik za programe EU, gdje izvodi i surađuje na više međunarodnih projekata iz područja poticanja i razvoja poduzetništva te povezivanja znanstveno istraživačke sfere s gospodarstvom. U godinama od 2006. do 2013. obrazovao se na međunarodnim seminarima o programima EU u Bruxellesu, Londonu i Berlinu. 2010. godine, u okviru Erasmus razmjene sveučilišnih djelatnika, dodatno se obrazovao i na Sveučilištu u Malagi te u Sevilli.

Kontakt:
sebastjan.rosa@zrs.upr.si
http://www.zrs.upr.si/index.php?page=addressBook&item=68&id=204

Mateja Lazar (Slovenija)

Područje djelovanja/zanimanja: Savjetovanje kod prijava na natječaje programa Kreativna Europa i na području međunarodne suradnje u kulturi

Studirala je sociologiju kulture i talijanski jezik. Suosnivač je zavoda Motovila, Centar za poticanje sudjelovanja u kulturnim i kreativnim sektorima (Motovila, Centre for the Promotion of Cooperation in the Cultural and Creative Sectors).

U okviru Zavoda za suvremenu umjetnost, SCCA–Ljubljana (SCCA, Centre for Contemporary Arts – Ljubljana), 2002. godine osnovala je Kulturnu kontaktnu točku u Sloveniji – CCP (Cultural Contact Point), nacionalni informacijski ured za dvije prethodne generacije nadnacionalnih kulturnih programa EU – Kultura 2000. (2000.–2006.) i Kultura (2007.–2013.) te je bila njegova voditeljica do kraja 2013. Od 2014. godine u okviru zavoda Motovila vodi Centar Kreativna Europa u Sloveniji – CED (Creative Europe Desk), nacionalni informacijski ured aktualnog programa EU Kreativna Europa (2014.–2020.) koji je namijenjen poticanju suradnje, promociji i sufinanciranju europske kulture, filma i audiovizualnih sektora.

Kontakt:
mateja.lazar@motovila.si
www.ced-slovenia.eu

Domen Bole (Slovenija)

Područje djelovanja/zanimanja: Poduzetništvo, coaching i mentorstvo u ranim fazama razvoja

Iza mene je više od 15 godina međunarodnog radnog iskustva u Europi i SAD-u. Radio sam prvo kao IT stručnjak, a potom kao voditelj većih MSP i suosnivač sam 3 poduzeća. Tijekom proteklih 8 godina radio sam kao voditelj tehnološkog parka, voditelj dvaju poduzetničkih inkubatora i organizator akceleratora, a prije toga radio sam i za privatne investitore i investicijski fond. U posljednje vrijeme najviše se bavim izvođenjem i vođenjem projekata za poticanje startupova i rastućih MSP te coachingom startupova u ranoj fazi (prije svega problem-solution fit odnosno do MVP). Radim prema lean metodama u cilju razvoja do prvog financiranja. Do danas potpomogao sam oko 200 pothvata i poduzeća pri razvoju ideja, poslovnih modela i internacionalizaciji poslovanja te organizirao ili izveo više od 200 poduzetničkih radionica i predavanja u Sloveniji i u inozemstvu.

Kontakt:
domen.bole@gmail.com

Luka Piškorič (Slovenija)

Područje djelovanja/zanimanja: Crowdfunding (hr. grupno financiranje)

Luka Piškorič je developer i predavač novih ekonomskih modela s dugogodišnjim iskustvom na različitim područjima kreativnih industrija. Suosnivač je inicijativa Slovenia Coworking i Slovenia Crowdfunding te kreativnog centra Poligon. Kao planer i savjetnik pomogao je brojnim slovenskim kreativcima i inovatorima kod uspješne izvedbe crowdfunding kampanja.

Kontakt :
luka@poligon.si
www.poligon.si

ALMINA DURAKOVIĆ, mag. diz.(Slovenija)

Područje djelovanja: modni dizajn, dizajniranje interijera i produkt dizajn

Predstavljanje:

 • kostimografkinja, modna dizajnerica, dizajnerica interijera, scenografkinja i dizajnerica nakita
 • dobitnica nacionalnih i međunarodnih nagrada iz područja dizajna
 • dobitnica zlatne medalje grada Beča na međunarodnom natjecanju modnih dizajnera
 • udruženje europskih umjetničkih škola ELIA izabralo je njezin kostimografski rad kao jedan od 28 najboljih umjetničkih projekata u Europi
 • njezin nakit bio je predstavljen u grupi najboljih slovenskih i nizozemskih dizajnera suvremenog nakita
 • višegodišnja mentorica studentima iz područja dizajna
 • voditelj međunarodnog projekta A.L.I.C.E.
 • glavna organizatorica konceptualnih modnih revija i izložbi
 • dobitnica javne pohvale bivšeg predsjednika Slovenije prof. dr. Danila Turka za uspješno djelovanje u međunarodnom okruženju
 • vlasnica branda NEKKA NEKKA

Kontakt: alminadurakovic@gmail.com

PETRA KOCJANČIČ, dipl. diz. (Slovenija)

Područje rada: arhitektura i dizajn

Predstavljanje:

 • dugogodišnji rad u gospodarstvu na području dizajna i planiranja interijera javnih i stambenih objekata
 • međunarodno iskustvo u gospodarstvu na području planiranja interijera
 • dizajn i razvoj tipskog uredskog namještaja i namještaja za ljude s posebnim potrebama
 • znanje iz područja upravljanja brandovima
 • detaljno poznavanje računalnih programa za projektiranje (npr. AutoCad)
 • komuniciranje s javnošću i savjetovanje krajnjih korisnika

Kontakt: petka.klafetka@gmail.com