Analiza i dokumenti

Mapiranje hrvatskih i slovenskih kreativnih biznisa

U sklopu projekta Creative Startup jedan od glavnih ciljeva je mapiranje lokalnih kreativnih poduzeća sa svrhom razvijanja globalne konkurentnosti kreativnog poduzetništva na slovensko-hrvatskom pograničnom području. U toj prekograničnoj suradnji cilj je stvoriti i primijeniti sustav upravljanja i podjele resursa koji su bitni za kreativne poduzetnike, pogotovo početnike. Time bi se moglo utjecati na povećanje njihove globalne konkurentnosti na slovensko-hrvatskom tržištu, ali i drugim tržištima EU.

Stoga je potrebno osvijestiti vrijednost tog sektora te educirati i informirati ciljane skupine o tome kako povećati njegovu konkurentnost. S obzirom da je riječ o pograničnom tržištu, ali i tržištima EU potrebno je kreirati skupne strategije te izgraditi partnerstva koja bi omogućila razvoj sektora kreativnih industrija na tom području. Također je nužno i promicanje proizvoda i usluga ciljanih skupina kao i rezultata samog projekta.

Puno detaljniju analizu i provedeno mapiranje možete pronaći u MAPA Hrvatska_E-14-08917 – HR (0,5 MB).

SWOT analiza kreativnih industrija Primorsko- goranske županije i regije Primorska

Predmetni izvještaj prikazuje SWOT analizu kreativnih industrija dviju regija država Hrvatske i Slovenije: Primorsko-goranske županije (PGŽ) te regije Primorske (RP). Kreativne industrije obuhvaćaju devet grana: umjetnost i izvedbena umjetnost; film i audio-vizualna umjetnost; novine, novinske agencije i izdavaštvo; muzeje i umjetničke izložbe; prodaju kulturnih dobara; arhitekturu; industrija dizajna; oglašavanje te software i industrija igara.
Izvedena SWOT analiza obuhvatila je snage, slabosti, prilike i prijetnje dotičnih sektora prema šest aspekata djelovanja: infrastruktura, umrežavanje, promocija i prodaja, obrazovanje i zapošljavanje, financiranje te transfer znanja. Cilj analize je ustvrditi mogućnosti za jačanje poduzetničkih kapaciteta sektora na spomenutom prekograničnom području.
Analizom su utvrđene zajedničke karakteristike regija u pogledu snaga kao i slabosti te stupanj razvoja u odnosu na navedenih šest aspekata djelovanja. Definirana su područja usklađenja razvoja regija te prilike koje svakoj od regija stoje na raspolaganju kako pojedinačno tako i u zajedništvu.

SWOT analiza kreativnih industrija PGŽ i PP (PDF format, 1,1 MB)

STRATEGIJA ZA RAZVOJ KREATIVNIH INDUSTRIJA NA PREKOGRANIČNOM PODRUČJU

U projektnom području potencijali kreativnih industrija nisu odgovarajuće iskorišteni, zato je glavna svrha prekogranične strategije poboljšati iskorištenost potencijala kreativnog sektora na prekograničnom području. Strategija će predvidjeti zajedničke kratkoročne i dugoročne mjere za ubrzavanje razvoja sektora kreativnih industrija na projektnom području.

IER je kao podizvođač pripremio strategiju na temelju sekundarnih podataka, dobivenih iz postojećih projektnih dokumenata (SWOT analiza kreativnih industrija Primorsko-goranske županije i regije Primorska, 2015.; Mapiranje kreativnih biznisa u Sloveniji za potrebe projekta Creative start up, 2015), dokumenti SWOT Analysis: Status of the Creative Industries i Ljubljana (IER, 2011.) te na temelju informacija dobivenih na sastancima s naručiteljima i partnerima projekta.

Preuzmite: Strategiju za razvoj kreativnih industrija (PDF format, 0,9 MB)

Vodič – Kako pokrenuti kreativni biznis

Startup – Kako pokrenuti kreativni biznis je mali vodič čiji je cilj potaknuti pojedince na razmišljanje o scenarijima vlastite budućnosti u kojoj bi svoj kreativni potencijal, vještine, talent i strast upotrijebili kao alat za samozapošlja­vanje kroz proizvodnju i iskorištavan­je intelektualnog vlasništva.

Preuzmite vodič: PDF (1 MB)

I-ARTS KURIKULUM PROJEKTA CREATIVE STARTUP

Predloženi kurikulum su pripremili Akademija primijenjenih umjetnosti sveučilišta u Rijeci, Fakultet za dizajn Ljubljana i Sveučilište u Primorskoj regiji, Znanstveno-istraživački centar u Kopru. Ovaj primjer interdisciplinarnog studijskog smjera Kreativne industrije sastavljen je na način da omogućuje stvaranje inovacija i dodavanje bitne vrijednosti postojećim proizvodima, a poduzećima omogućuje učinkovito korištenje dizajna za inovacije.

Preuzmite: iArts kurikulum HR (PDF format, 0,5 MB)