PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE: najkasnije do 24.02.2015.
U okviru projekta CREATIVE STARTUP provodit će se aktivnosti edukacije kreativaca kroz individualni mentorski rad.

Edukacija

Edukacija će se provoditi iz sljedećih područja :

  • Upravljanje coworking prostorom i coworking zajednicom (produkt mentorskog rada: izrađen plan upravljanja Coworking prostorom i zajednicom)
  • Grafički dizajn i pisanje reklamnih tekstova / copywriting (produkt mentorskog rada: vizualni dizajn i izrada reklamnih tekstova)
  • Izrada poslovnog plana u području kreativnih industrija (produkt mentorskog rada: izrađen poslovni plan za djelatnost u području kreativnog poduzetništva)
  • Marketing i komunikacije u kreativnom sektoru (produkt mentorskog rada: izrađen marketinški i komunikacijski plan)

Ovim putem pozivaju se zainteresirani kandidati da se prijave za edukaciju kroz individualni rad s mentorom.

Odabir kandidata i mentorski rad

Kandidati će biti odabrani od strane mentora iz pojedinog područja temeljem njihovog životopisa i motivacijskog pisma, najkasnije do 2. ožujka 2015. godine. Mentorski rad provest će se s dvije osobe za svako područje, u ukupnom trajanju od 40 sati kroz period od 3 mjeseca (od 1.3. – 1.6.2015. godine). Rezultati rada s mentorom predstavit će se na prekograničnom sajmu i konferenciji kreativnih industrija, koji će se održati u svibnju 2015. u Rijeci. Ukoliko ste zainteresirani, molimo Vas da nam svoj iskaz interesa za pojedino područje mentoriranja, životopis i motivacijsko pismo dostavite na e-mail: creativestartup@rijeka.hr najkasnije do 24. veljače 2015. godine.

Rezultati poziva

Rezultate poziva kandidati će dobiti na svoje e-adrese, a moći će se i iščitati na službenim stranicama projekta Creative Startup i Facebook stranici Creative Startup od 3. ožujka 2015.
Rezultate pogledajte OVDJE.