Raziskava Centra za ponovno uporabo je pokazala, da posameznik razpolaga z vsaj 5 kilogrami še uporabnih izdelkov na leto, ki pa običajno končajo na odlagališčih in smetiščih. S procesom Upcyclinga ali ponovne uporabe lahko zmanjšamo količine odloženih odpadkov in sicer tako, da s preoblikovanjem in predelavo omogočimo nastajanje »novih« produktov za vnovično uporabo; s tem se življenska doba izdelkom podaljša, že skoraj zavrženi produkti pa so še naprej uporabni.

Kaj je upcycling?

Izraz »Upcycling« je prvi uporabil Reiner Pilz leta1994, širše poznan pa je postal v letu 2002, ko sta avtorja knjige William McDonough and Michael Braungart »Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, jasno ločila proces recikliranja in upcyclinga.

Recikliranje je industrijski proces, ko iz posameznega produkta izločijo uporabne snovi, ki jih ponovno predelajo (dober primer je reciklaža papirja) medtem, ko v procesu upcyclinga produktu samemu podaljšamo življenje s spremenjeno ali nadgrajeno obliko in ga ponovno uporabljamo na drugačen, morda bolj funkcionalen ali inovativen način ter mu s tem tudi povečamo dodano vrednost.

Namen in cilj projekta?

Namen projekta je seznaniti študente s procesom oblikovanja, ki ga razumemo v smislu preoblikovanja ali predelave zavrženih produktov, ob razmisleku kako lahko spremenimo funkcijo, na kakšen način jo lahko nadgradimo ali spremenimo, da bo produkt lahko namenjen ponovni uporabi. Cilj projekta pa je da vsak udeleženec pripravi oblikovno rešitev za produkt, ki bi drugače bil namenjen, da konča na smetišču. Omejitev pri vrsti produktov ni, tako, da so področja oblikovanja široko odprta.

Proces oblikovanja je sproti dokumentiran, prav tako so opisane tehnike dela, ki so bile uporabljene.

Potek delavnic

Seznanitev študenta s procesom upcyclinga in njegovim pomenom ter dobrimi primeri iz prakse. Vodenje študenta skozi oblikovalski proces, s poudarkom na iskanju funkcionalnih rešitev ponovne uporabe izdelkov, iskanju ustreznih materialov, tehnoloških procesov ter možnosti trženja. Zaključek delavnic bo potekal kot evalvacija in predstavitev nastalih produktov v obliki razstave decembra 2014. Proces oblikovanja je sproti dokumentiran, fotografiran in objavljeni skupaj s tehnikami dela in končnimi produkti v priročniku. Namen priročnika bo prikazati različne tehnike in postopke oblikovanja produktov s trajnostnim konceptom  ̶  znanje o nastanku produkta, namenjen pa bo širši javnosti.

Potrebščine

 • odpadni tekstilni materiali
 • vrvice, preje, sukanci
 • škarje, okroglo rezilo
 • šivalni stroji
 • sukanci, šivanke
 • kvačke, pletilke (debele)
 • ravnila, papir, karton
 • lepilni trak
 • žeblji
 • kladivo, klešče
 • leseni okvirji

Opis izvajalca delavnic

Petra Bole je diplomirala na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in zaključila podiplomski študij oblikovanja nakita na London Metropolitan University (MA Jewellery & Silversmithing). Kot oblikovalka deluje na več področjih oblikovanja, od industrijskega, unikatnega do modnega.

Je ustanoviteljica Društva oblikovanja nakita Slovenije (DONS), ki svoje uspehe žanje tudi v tujini in promotorka sodobnega oblikovanja nakita pri nas. Kot docentka in vodja Katedre za produktno oblikovanje na Fakulteti za dizjan svojo ljubezen do oblikovanja prenaša na mlade generacije. V okviru doktorskega študija raziskuje razvoj in teorijo sodobnega nakita, z namenom postaviti to področje oblikovanja na zemljevid sodobne umetnosti.

Galerija fotografija