Fakultete za Dizajn – Ljubljana
24.11.2014. od 12:00 do 16:00

Delavnica študentk in študentov kolegija Oblikovanja nakita in Keramike na Akademiji uporabnih umetnosti na Reki.
Mentorja: izr. prof. art Nenad Roban in um. sod. Dražen Vitolović

Koncept in cilj projekta

Meje, ki obstajajo med našim telesom in okrasnimi objekti, ki jih dajemo na njega, ter njunega skupnega prostora, ki ga zavzemata, so zelo varljive. Če razširimo zavest o uporabi okrasov, se bomo kaj kmalu strinjali, da je naše telo naravni okras, ki z dodanimi oblikami v različnih materialih in z uporabo projiciranih vzorcev postane dematerializirano in se v mediju fotografije pojavlja kot popolnoma novo umetniško delo.

Vsebina projekta

Projekt ”Slojevi/Plasti/Layers” uporablja človeško telo, na katerega se aplicirajo proste oblike, izrezane iz šeleshamer papirja ali vnaprej pripravljene oblike, narejene iz keramike. Nato se na te oblike, na telo in prostor okoli njega z epidiaskopom ali projektorjem projicirajo različni, vnaprej pripravljeni, vzorci. Med projekcijo se cel prizor fotografira, saj fotografije služijo kot dokument edinstvenega trenutka, ki nastane s simbiozo telesa, oblik, projiciranega vzorca in prostora. Fotografije demonstrirajo preplet vseh dejavnikov tega projekta in spodbujajo na drugačno doživetje percepcije prostora, oblike (telesa), okrasja in vloge barve.

Udeleženci

Udeleženci delavnice (15 študentk in študentov) bodo ustvarjali različne oblike iz šeleshamer papirja, keramične gline, tekstila itd., katere bodo s pomočjo vodij (profesorjev) aplicirali na telo.  Nato bodo postavljeni pred belo podlago in nanje bodo projicirani določen vzorci. Med projekcijo bodo fotografirani, tako da bo ta simbioza oblik, prostora, svetlobe in barve bila dokumentirana za kasnejšo medijsko uporabo ali razstave. Celoten ustvarjalni postopek bo posnet z video kamero in iz posnetega materiala bo kasneje nastal kratki 8-minutni film.

Pribor

  • 20 kos šeleshamer papirja
  • 3 projektorji
  • 3 prenosni računalniki
  • 3 rjuhe
  • deli belih oblačil
  • fotoaparati ali mobiteli uporabnikov

Udeleženci morajo pripraviti vzorce/prizore, ki jih bodo projicirali in, če želijo, oblike iz papirja, na katere se bo projiciralo

Galerija fotografija