Južna slavistika u EUropskom kontekstu

Projekt Creative Startup predstavljen je u sklopu konferencije Bilateralni skup Hrvatska-Slovenija: Južna slavistika u EUropskom kontekstu koja se od 15. do 17. listopada 2014. godine održavala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Konferenciju su organizirali Klub studenata južne slavistike A-302 iz Zagreba i Društvo Filoslav iz Ljubljane.
Projekt je u 30-minutnom izlaganju predstavila voditeljica projekta, Irena Kregar-Šegota, u kojem je izložila razloge provedbe, ciljeve, način provedbe i konačne ishode projekta. Izlaganje se održalo posljednjeg dana skupa koji je bio posvećen analizi položaja (južne)slavistike kao i humanistike općenito u današnjem sustavu visokoškolskog obrazovanja i tržišnom orijentacijom studija.

Izlazak na tržište i mogućnosti stipendiranja

Osim prezentacije projekta, održane su radionice CISOK ureda Zagreb o izlasku na tržište i mogućnostima stipendiranja u sklopu programa Erasmus i Ceepus. Predstavljanjem projekta Creative Startup pokazane su studentima, kao i profesorima, smjernice (mogućeg) budućeg razvoja kako studija tako i mogućnosti zaposlenja studenata humanističkih studija.
Organizatorima konferencije projekt Creative Startup bio je zanimljiv i iz aspekta suradnje sa Slovenijom koja je bila programska okosnica konferencije.