APURI – RIJEKA (prostorija br. 10)
11.11.2014. od 11:00 do 15:00

Naše tijelo je prirodni ukras koji dodanim oblicima i materijalima postaje dematerijalizirano, a potom kroz medij fotografije i novo umjetničko djelo.

Još jedna u nizu radionica u sklopu Creative Startup projekta namijenjena prvenstveno studentima i studenticama kolegija Oblikovanja nakita i Keramike na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci pod nazivom Slojevi/Plasti/Layers.

Koncept i cilj projekta

Radionica pod vodstvom izv.prof. art Nenada Robana i umj. sur. Dražena Vitolovića istražuje i pokušava definirati granice koje postoje između našeg tijela i ukrasnog objekta koji na njega stavljamo. Koristimo ljudsko tijelo kao medij na koji se apliciraju slobodni oblici izrezani od hamer papira ili unaprijed pripremljeni oblici izvedeni u keramici. Zatim se na te oblike, tijelo i prostor oko njega epidiaskopom ili projektorom projiciraju različiti, unaprijed pripremljeni, uzorci.

Sadržaj projekta

Prostor na kojem se naše tijelo i sam ukrasni objekt susreću i granice koje ih dijele (ili pak spajaju), vrlo su varljive. No, proširimo li svijest o korištenju ukrasa ubrzo ćemo prihvatiti da je naše tijelo prirodni ukras koji dodanim oblicima u različitim materijalima i korištenjem projiciranih uzoraka postaje dematerijalizirano i pojavljuje se u medijima fotografije kao potpuno novo umjetničko djelo.
Iz tog razloga za vrijeme projekcije će se cijeli prizor fotografirati jer fotografije služe kao dokument jedinstvenog trenutka koji nastaje simbiozom tijela, oblika, projiciranog uzorka i prostora.
Fotografije demonstriraju stapanje svih čimbenika tog projekta i potiču na promjenu doživljaja percepcije prostora, oblika (tijela), ukrasa i uloge boje.

Polaznici

Polaznici radionice (15 studentica i studenata) će stvarati različite oblike iz hamer papira, keramičke gline, tekstila itd. koje će, uz pomoć voditelja (profesora) aplicirati na tijelo. Nakon toga će stati ispred bijele podloge gdje će na njih biti projicirani određeni uzorci. Za vrijeme projekcije biti će fotografirani kako bi simbioza oblika, prostora, svjetla i boje bila dokumentirana za kasniju medijsku ili izlagačku uporabu. Cijeli stvaralački postupak će biti snimljen video kamerom kako bi se naknadno iz snimljenog materijala realizirao kratki film od 8 minuta.

Galerija fotografija